Årsmøte i Nes og Helgøya historielag 2019

Årsmøte i Nes og Helgøya historielag
Tirsdag 12. mars 2019 kl 19.00 i kaffestua på Bjørkvang, Helgøya.

Egil Enemo, tidligere rektor på Helgøya skole og forfatter av «Røreks Saga», holder foredrag om dramatikken på Ringsaker da Rørek Dagsson, den fremste av Opplandskongene, kjempet mot Olav den Hellige på 1000-tallet.
Frasigelser av verv gis skriftlig til valgkomiteens leder Per Moen e-post: moenpe@gmail.com, innen 5. mars.
Saker til årsmøtet sendes formann Johan Melbye epost: johan@grefsheim.no

Kaffeservering. Alle er hjertelig velkommen.
Styret