Om oss

Nes Historielag i Ringsaker ble stiftet 15.februar 1930, som en underavdeling av Hedmark historielag. Det første styret besto av 18 medlemmer, lærer Lars J. Eldevik ble lagets første formann. Hensikten med å danne et bygdehistorielag var først og fremst å få i gang arbeid med lokale bygdebøker og ta vare på bygdekulturen.

De lokale historielag skulle også bistå Hedmark historielag økonomisk, da de hadde pådratt seg en stor gjeld. En annen viktig oppgave var å få reist en minnestein på bondehøvdingen Halvor Hoels grav på Nes kirkegård. Den var et faktum i juni 1934. Nes bygdebok, som var lagets viktigste oppgave, var tenkt gitt ut i to bind, et bind med generell historie og et med gards- og slektshistorie. Som vi vet kom bind I, som består av to bøker, ut i 1943 og 1944. Fra begynnelsen av 1950-åra og til 1968 lå arbeidet med historielaget nede, da ble det innbudt til medlemstegning og 62 personer ble registrert som medlemmer i første omgang. Mange trofaste medhjelpere har gjort et stort arbeid, flere redaktører har arbeidet med bygdebøkene – og målet ble nådd i 2004, da bind II, del 4 ble gitt ut.  Arbeidet med årbøkene har også vært en stor jobb; vi har til nå gitt ut 39 årbøker, de første 25 årene med Gunhild Kolstad som redaktør. I jubileumsåret 2010 arbeidet styret, sammen med gode hjelpere, med å komme i orden i det nye arkivet i Tingnes kulturhus. Dette arkivet inneholder det laget eier av bøker, tidsskrifter, hefter og bøker vi har byttet med andre historielag. Historielaget har mottatt en del protokoller fra bl.a nedlagte lag og foreninger og disse blir arkivert på en forsvarlig måte. Vi tar gjerne i mot protokoller og papirer, det ligger sikkert en del på loft eller kott som ikke har interesse for den enkelte, men som ikke bør kastes. En milepel er nådd, Nes historielag ser videre framover, og vil fortsette arbeidet med å ta vare på bygdekulturen i form av årbøker, vandringsturer, kåserier og andre måter å spre lokalhistorie på.

I 2013 ble Gunhild Kolstad utnevnt til æresmedlem i Nes og Helgøya historielag  for sitt utrettelige arbeid for laget og for lokalhistoriearbeid generelt.