Bøker

Herunder følger en oversikt over de ulike bøker som er utgitt i regi av Nes og Helgøya Historielag. Alle bøker kan bestilles ved å ta kontakt med styreleder

Johan Mellbye:

Grefsheimvegen 124
2350 Nes på Hedmark
Norway.

Tlf: 917 02 525, epost: johan@grefsheim.no

eller

Lars Hasle:

Bryggevegen 151, 2350 Nes-Hedmark,
tlf. 906 49 54
epost: lars.hasle.bekkely@gmail.com

Faste hentepriser Nes.  Ved forsendelse kommer porto i tillegg.

Betales til bankkontonr. 1810 05 04266  –  eller VIPPS nr 131527

 

Leter du etter en bestemt artikkel?
HER ER LENKEN TIL REGISTERET TIL ALLE ÅRBØKENE

 

Nes Bygdebok, bind 1, del 1           NYTRYKK (*)                                                 kr.  600

Nes Bygdebok, bind 1, del 2          NYTRYKK  (*)                                                kr.  800                    Bind 1, del 1 + del 2  NYTRKK samlet   kr. 1200

Nes Bygdebok, bind 2, del 1 Helgøya  (Det jobbes med ny revidert utgave) Utsolgt

Nes Bygdebok, bind 2, del 2 – Slekt og gardshistorie Østfjerdingen                 kr. 600

Nes Bygdebok, bind 2, del 3 – Slekt og gardshistorie Midtfjerdingen               kr. 700

Nes Bygdebok, bind 2, del 4 – Slekt og gardshist Vest og Nordfjerdingen        kr. 680

Kirker i Nes sogn på Hedemarken  2012                                                                 kr. 300

Årbok 1977-1980 4 stk @                                                                                              kr.  80

Årbok 1981                                                                                                                     Utsolgt

Årbok 1982 – 1987 6 stk @                                                                                             kr.  80

Årbok 1988/ 1989 1 stk @                                                                                               kr.  80

Årbok 1990 – 1994 5 stk @                                                                                             kr.  80

Årbok 1995                                                                                                                       kr. 100

Årbok 1996 – 1998 3 stk @                                                                                             kr. 120

Årbok 1999 Billedbok 1900 – 1945                                                                               kr. 300

Årbok 2000 Billedbok 1946 – 2000                                                                               kr. 350

Årbok 2001 Med register 1977 – 2000                                                                         kr. 150

Årbok 2002 Utvandring fra Nes                                                                                  kr. 300

Årbok 2003 – 2010  pr. stk                                                                                              kr. 150

Årbok 2011 – 2018  pr. stk                                                                                              kr. 200

Årbok 2019                                                                                                                        kr.  250

DVD Bygging av Nessundet bru                                                                                    kr. 200

DVD Helgøya i 1950-åra                                                                                                   kr. 200

Dur-spill  Torader Nes                                                                                                      kr.   25

 

(*)  Nes historielags Bygdebok første bind del I, utgitt i 1943 og første bind, del II, utgitt 1944, har i lang tid vært nesten umulig å oppdrive, sjøl på antikvariater. Moderne teknologi og god hjelp har gjort at bøkene nå kan produseres på nytt. Svein Rasch, med slekt og feriested på Helgøya og med fortid i trykkerifaget, har scannet og restaurert bøkene, slik at de nå er digitalisert. De kan derfor trykkes i små opplag og produseres i forhold til etterspørselen.