1990-1999

Artiklene i årbøkene 1990-1999                                                                                                    TILBAKE

Tittel.                                                       Etternavn. Fornavn.           År. 
En- og to-radere på Nes og Helgøya Dragland Steinar 1990
Bli kjent med bygda di Finden Johanne 1990
Genralen på Sandvold og hans dragonregiment Gjestvang Helge 1990
Barndom og sommer på Nes for 60 år siden Jensen Rigmor 1990
Det store skiftet på Hovinsholm i 1720 Kolstad Gunhild 1990
Genralen på Sandvold og hans dragonregiment Kolstad Gunhild 1990
Da nesningene ba kongen om å få beholde sin HATTEMAKER Krohn Randi 1990
Tre dagers gravferd Lie Asbjørn 1990
En drapssak på Nes på 1700-tallet Mellbye Jan E 1990
Petter Stenersens glassamling Nordbye Magne 1990
Dampskipsfarten og turisttrafikken på Mjøsa 150 år 1990
Kong Haakon VII´s tale til det norske folk 24 desember 1940 1990
Nes Historilag 60 år 1990
Nes Høiere Almueskole 1990
Norges konger- Regle av ukjent forfatter 1990
Regnskap for Nes Historielag for 1989 1990
Brev fra general Harboe med flere Klungseth Ruth 1991
Speiderliv på Nes gjennom 70 år Kolstad Gunhild 1991
Tradisjoner omkring Baldisholkirka og baldisholteppet Kolstad Gunhild 1991
Utvandreren Hans Haagensen Ness Kolstad Gunhild 1991
Løytnanten på Kise Kveseth Kåre 1991
Julekvell, da jeg var liten R O 1991
Fra Nes husstellskole til Nes arbeidsskole og Nes framhaldskole Røhnebæk Trond 1991
Speiderliv på Nes gjennom 70 år Skaug Anne Berit 1991
Tradisjoner omkring Baldisholkirka og baldisholteppet Svevad Kristian 1991
De tok sjansen En panteobligasjon fra 1840 1991
Engelstad, Helgøya/USA 1991
Regnskap For Nes Historielag for 1990 1991
Våronnarbeider i Nerlien i første halvdel av 1800-tallet samt våronnredskapenes utvikling de neste 60 år 1991
Til det nye Tingnes – Prolog ved innvielsesfesten i 1961 Bakke Torbjørn 1992
Anton Andersen – Noen minneord ved hans død i 1944 Bakken Angel Jon 1992
Fra de gamle protokoller – Barketjuveri i Grefsheimskogen Gjestvang Ole 1992
Hovels Helseths Selvbiografi Helseth Hovel 1992
En husmann og hans kontrakt – Peder Rosenlund på Mellom-Kise Kolstad Gunhild 1992
Møte med Bygdefolk – Thorstein Ekeberg Kolstad Gunhild 1992
Myrdyrking i fjellet Kvisslien Torbjørn 1992
Barndomsminner fra Stavsjø Lesjø Håkon 1992
Apropos Baldisholteppet 1992
Durspill-tradisjoner fra Nes Hedmark 1992
Nesdagene 1992 1992
Regnskap for Nes Historielag for 1991 1992
Sommerarbeider i Nerlien i første halvdel av 1800-tallet samt slåttonn og skuronnredskapenes utvikling de neste ca 60 år 1992
Utvandreren Bern Christensen Ness 1992
100 år siden Henriette Ganes ble ansatt som jordmor på Nes Ati 1993
Familien Moen på Helgøya Ati 1993
Prolog/epilog ved Nes kommunes avskjedslag 14 desember 1963 Bakke Thorbjørn 1993
Lagsildfiske på Hovelsrud i 1920-åra Dybvwad Jacob 1993
Nes og Helgøya bondekvinnelag 60 år Finden Johanne 1993
«Annendagsfæsten» –  100-årig tradisjon på Nesbygda Hasle Lars 1993
200 år siden nesningene fikk sitt eget bibliotek Kolstad Gunhild 1993
Høstarbeider i Nerlien på 1800-tallet samt trøske og pløyeredskapenes utvikling de neste ca 60 år Kolstad Gunhild 1993
Rapport om bygdebokarbeidet Kolstad Gunhild 1993
Pauline Stefferud, Helgøya L B 1993
Garnfiske i Mjøsa Odner Bente og Knut 1993
Raknerud-Slægtens Stamtavle Raknerud Lars 1993
Lærer Jens Myhre Røhnebæk Ole 1993
Da Nelson-familien kom til Amerika Vaughn Joseph 1993
 Fra de gamle protokoller «Fremad» – blad for Nes ungdomsforening 1993
En tragisk begivenhet på Mjøsen-avisomtale 15/2 1923 1993
Etterlysing 1993
Nesdagene 1993 1993
Regnskap for Nes Historielag 1992 1993
Sophie Andersens Farvevask, kemisk kunstvask m.m Bredvold Inga 1994
Kongebesøk på Hedemarken og Toten i 1733 Gihle Pål 1994
Olav Sendstad- Landbruksskolepioner og «kornsakens apostel» Gjestvang Mari 1994
Fra «Det Kongerige Norge» Jessen 1733 Eric Johan 1994
 Skiftet etter  studiosus Hammer Kolstad Gunhild 1994
Mål, vekt og mynt Kolstad Gunhild 1994
Sjøormer i Mjøsa Kolstad Gunhild 1994
Den amerikanske jernhesten Kringlerud Ola 1994
Hammerfruen til sak mot Nes kirkeeiere Krohn Randi 1994
Nes Kkirke- en historie om ild vann og vielse i båt i kirken Krohn Randi 1994
Kongebesøk på Hedemarken og Toten i 1733 Sandberg Eiliv 1994
«Barn av Norge» sang/vise Skolem Kristoffer 1994
Familietreet Solien William A 1994
Vinterarbeid i Nerlien på 1800-tallet 1994
Til ungdommen- Dikt av Nordahl Grieg Grieg Nordahl 1995
Legatet «Berthe Røbergs Minde» Hannestad Jan 1995
Radioen 100 år Hannestad Jan 1995
Helgøyas mystiske brønn KAJAK KAJAK 1995
Dagligliv i krisetid – Kaptein Knut Stais opplevelser i krig og fred Kolstad Gunhild 1995
Flommer i Mjøsa Kolstad Gunhild 1995
Fredsmarkering 1995 Kolstad Gunhild 1995
Hjemmefronten i Mjøsområdet 1940 – 1945 Med Cathrine Eldviks årsoppgave som hovedkilde Kolstad Gunhild 1995
Møte med bygdefolk – Minner om krig og fred Kolstad Gunhild 1995
Nes og Helgøya Lotteforening Kolstad Gunhild 1995
Tysklandsbrigaden 1947 – 1953 Kolstad Gunhild 1995
Kampen om Norges Bondelag Leirfall Jon 1995
Minner fra Penningrud skole Lomsdalen Tonette 1995
Et historisk opptog på Domkirkeodden 1911 Mellbye Lennart 1995
Heimevernet på Nes – de første 16 år Mellbye Lennart 1995
Lennart Mellbyes tale i Nes Kirke 7 mai 1995 Mellbye Lennart 1995
Klipp fra Ragnhild Olssøns «fredsbrev» Olssøn Ragnhild 1995
Vandringstur til Bangsberget Tørudbakken Randi 1995
De vanskelige årene 140 – 1945 1995
Kjære nesninger Finden Johanne 1996
Tekstilene i Nes kirke Finden Johanne 1996
Rapport fra Nesbygda anno 1743 Gihle Pål 1996
Gamle juletradisjor fra Nes Gulbrandsen Arne 1996
Erindringer fra Nes Huuse N C 1996
Julelys, Juletre og julegraut Kolstad Gunhild 1996
Kirke i 1000 år Kolstad Gunhild 1996
Primstav – almanakk – kalender Kolstad Gunhild 1996
Sang til Nes Nordtorp S B 1996
En Øying som dro til Amerika i forrige århundre Prestrud Paul 1996
Juletrefest på Hagelund skole for 100 år sia Røhnebæk Trond 1996
Avskjed med en mor – Dikt S S 1996
Rapport fra Nesbygda anno 1743 Sandberg Elisabeth 1996
To gamle bibler fra Nes og deres eiere Sandberg Eiliv 1996
Rettelse til Nes Bygdebok andre bind Del:2 Side 4 Side 4 1996
Vinila – grenda nordst i bygden Solberg Anna og Nils 1996
Vinila – grenda nordst i bygden Sørbo 1996
Prololog til 125 årsjubileet for Helgøya kapell Økseter Liv 1996
Historisk vandring 2 pinsedag 1996
Utstilling på Nesdagene 1996 1996
Keisen – en bygdeorginal fra Nes Bakke Torbjørn 1997
Petter Enerud – en livskunstner Barø Terje 1997
Tekstilene i Helgøya kirke Finden Johanne 1997
Tekstilene i Stavsjø kirke Finden Johanne 1997
Julekveld – Dikt av Aslag Jacobsen Jacobsen Aslaug 1997
Da tømmerskogen var gull verdt – 150 år siden nesningen opprettet sin egen bank Kolstad Gunhild 1997
Dé lufte sild overælt!» Lagsilda – en viktig matressurs før i tida Kolstad Gunhild 1997
Frøken Fröding og tante Martha Kolstad Gunhild 1997
Helgøya skole jubler og jubilerer Kolstad Gunhild 1997
Posten skulle gå «ved Dag og Nat» Kolstad Gunhild 1997
Doktor Holm og Tandem Ree Arve 1997
Helgøysangen Røhnebæk Nils O 1997
Fra mine barndomsdager hjemme omkring 1895 – 1900 Styren Marie 1997
Toftes Gave 1841 – 1949: Fra redningsanstalt til skolehjem: Thuen Harald 1997
Prolog ved Helgøya skoles 75 -årsjubileum Økseter Liv 1997
Helgøya skole jubler og jubilerer Aas Anne-Brit 1997
Aktiviteter1997 1997
Bånost Fjørkenstad Kirsten 1998
Riddersetra på Totenåsen som var seter for Hovindsholm i noe over 50 år Gihle Pål 1998
Fjernsetring Hannestad Jan 1998
Jørgen Bjelke – Herre til Hovinsholm Hasle Lars 1998
Blant slagbjørn og hulder i 62 år Holm-Hansen Bjørn 1998
Ole Senstad hentet i 1857 sin «nøkkelmann» til Sendstad gård i Biri Jacobsen Kåre 1998
Kjøring fra Nes almenning til Øya under krigen Jensen Leif 1998
Hedmarkssangen Jynge Andreas 1998
Ho Ambjør» Kolstad Gunhild 1998
Seterdrift i Ringsakerfjellet Kolstad Gunhild 1998
Militære sjefer ville ikke ta ansvar for kvinner i en lynkrig Kristiansen Egil M 1998
En fjelltur som kunne ha gått galt Kvisselien Torbjørn 1998
Min historie som soldat i krigen Lesjø Håkon 1998
Grønn var min barndoms setervang» – Minner fra Laulia seter Lunde Erik 1998
Et langt  liv i almenningen Tørudbakken Randi 1998
 Budeiens vise Ukjent Ukjent 1998

TILBAKE TIL OVERSIKTEN