1980-1989

Artiklene i årbøkene 1980-1989                                                                                                    TILBAKE

Tittel.                                                       Etternavn. Fornavn.           År. 
Da Bækkevold ble ryddet Bækkevold Einar 1980
Musikkforeninger på Nes før 1925 Jensen Leif 1980
Litt om festplasser på Nes Kolstad Gunhild 1980
Stavsjø kirke 100 år Kolstad Gunhild 1980
Møte med bygdefolk Louise Nerlien M H F 1980
En føderådskontrakt, og hun fikk den Sandberg Elisabeth 1980
 Prolog ved Stavsjø kirkes 100 års jubileum 24/8 1980 Sendstad Sissel 1980
August Røisli bøter garn Sveen Kåre 1980
Tradisjon fra Mengshoelverket Sveen Kåre 1980
Til fots over Nes og Helgøya anno 1828 Willoch Erling 1980
Sangerliv på Nes Bye Osvald 1981
Louise Nerlien – minneord Dæhli Wenche 1981
Skirenn for Fredheim skolekrets 1926 Feiring Erling 1981
Martin A Finborud, kunstmaler og fotograf Haug Jan 1981
Reisebrev fra Spania 1980 Hoelstad Anna 1981
Nes Prestegard Kolstad Gunhild 1981
Konrad Ihle M H F 1981
Bronsealderfunn fra Nes Prestegård Marstrander Sverre 1981
Regnskapautdrag for Nes Historielag for 1980 Røste Olav 1981
En Avtagsforretning anno 1791 Sandberg Elisabeth 1981
Gamle faner fra Nes Sandberg Elisabeth 1981
Sang til Nes på Hedmark Waaler Fredrikke 1981
Bakstekjerringa i Øverbygda Dæhli Wenche 1982
Hr Olufs møte med bispen Enemo Egil 1982
Møte med bygdefolk – Alf Rønningen Enemo Egil 1982
Nessundet bru er 25 år Enemo Egil 1982
Strid om Helgøya – omtalt i 750 år gamle pavebrev Enemo Egil 1982
Årengen gamle skole – en saga blott Enemo Egil 1982
Vegproblemer på Nes for 190 år siden Gihle Pål 1982
Aarengen skole – indvielsen Jensen Gustav 1982
En kvinneskjebne fra første halvdel av 1800-tallet, eller saken Sophie Pedersdatter Kolstad Gunhild 1982
Jon Angel Bakken – 17 mai tale 1938 Kolstad Gunhild 1982
Leonard Teksum og Brua Kolstad Gunhild 1982
Sameiet Moen og Movegen Kolstad Gunhild 1982
Et amerikabrev Lier Signe 1982
Nesbruas far Prytz Kåre 1982
Regnskapsutdrag for Nes Historielag for 1981 Røste Olav 1982
Deling av Moen på Nes i 1734 Sandberg Elisabeth 1982
Halvor Hoel Sandberg Elisabeth 1982
Årengen skole – Åpningen 1902 Sandberg Elisabeth 1982
Hestesele Tørudbakken Randi 1982
Gamle dokumenter fra Bye Bye Osvald 1983
Glimt fra båttrafikken på Mjøsa Bækkevold Marion 1983
Amerikapresten fra Skjerven Christianson John 1983
125 år siden nesningene innførte faste  skoler Enemo Egil 1983
I gapestokken utafor Neskirka Enemo Egil 1983
To nye funn fra vikingtida på Nes Enemo Egil 1983
Toftes Gave – Bildeserie Haug Jan 1983
Møte med bygdefolk – Tina Hoberg Kolstad Gunhild 1983
Regnskaputrag for Nes Historielag for 1982 Røste Olav 1983
Brevet i kirkespiret på Nes Sandberg Elisabeth 1983
Myntfunnet på Dæli Skaare Kolbjørn 1983
Kalkbrenning i Bergvika Stabo Eeg Nils Christian 1983
Stavsjødalen 1869 Thorud Børre 1983
Min livsfærd Thorud 1854-1934 Gustav B 1983
Vesleferja tilbake i Mjøsa Side 136 1983
Fattigfondet og onde fattige på Nes i 1870-årene Bleken-Nilssen Toralv 1984
Thraniterbevegelsens historie på Hedemarken Bleken-Nilssen Toralv 1984
Det gamle reivfiske Enemo Egil 1984
Møte med bygdefolk – Karen Maurud Enemo Egil 1984
Et minne Gaalaas Hansen Oskar 1984
Torger Hansen Leich Hasle Lars 1984
Offersteinen på Flågåbakken Helgeby Thorolf 1984
Speidermusikken på Nes Jensen Leif 1984
Veslferga i Nessundet igjen Julsrud Berg Arne 1984
 Sjøleier-leilending-husmann-innerst-tjener-fattig Kolstad Gunhild 1984
Lensmann Abelseth og hans meritter Kolstad Gunhild 1984
En veteran forteller fra arbeiderreisinga på Nes L B 1984
Gamle lengde- og flatemål Gamle hulmål Nes Bondekvinnelag 1984
Gamle ordtak Nes Bondekvinnelag 1984
Doktor på Nes i krigsårene 1940 – 1945 Ree Arve 1984
Gamle regler på Nes Ree Arve 1984
Regnskaputrag for Nes Historielag for 1983 Røste Olav 1984
Glimt fra den første forliksråds-protokoll på Nes fra 1797 – 1817 Sandberg Elisabeth 1984
Helgøya Arbeidereforenings historie Skaug Tåle 1984
Nes Arbeiderforening Solbakken Evald O 1984
Litt om steinpukking Bakke Torbjørn 1985
En praktspenne fra tidlig vikingtid Blindheim Charlotte 1985
Han kom ikke tilbake – Jens kristofer Vestli Enemo Egil 1985
Je vil itte ha det opp at – Helge Lysthaug Enemo Egil 1985
Tysbast – Vakker, men rasende giftig Enemo Egil 1985
Vesleferja – Ringen er sluttet Foto: Egil Enemo Foto: Håvard Lillebo 1985
50  år siden det første skolebad på Nes ble innviet Hamar Stiftstidene 5-11-1935 1985
Meieridrift på Nes Jevne Johs 1985
En pionerkvinne i byen Jamestown-Nord-Dakota Kolstad Gunhild 1985
Møte med bygdefolk – Martha Øvern Kolstad Gunhild 1985
Om vær, værmerker og værspåmenn i eldre tider Mellbye Jan E 1985
Hemmelig presteordinasjon på Helgøya under krigen Olssøn Marianne og Karin 1985
Anmerkning til Årboka 1984 Prestrud Agnes 1985
Bare en 25 øre Røhnebæk Ole 1985
Regnskap for Nes Historielag 1984 Røste Olav 1985
Hånd i hånd bak plogen «Fremad» 1941 Nes kr. Ungdomsf avis 1986
Leif Lier – en av våre fremste flypionérer Arnesen og Sem-Jacobsen 1986
Julegrisen hennes Gurine – fra «Fremad» Børke Berta 1986
En reise over Nes og Helgøya anno 1775 Enemo Egil 1986
Plantefarging Finden Johanne 1986
I kamp med Mjøsisen Grønvold Didrik 1986
Thranekara på Nes Hasle Lars 1986
Ølbrygging og øltradisjon Hasle Lars 1986
«Fremad»-Nes kr ungdomsf. Håndskr. avis 1940 – 1946 Kolstad Gunhild 1986
Møte med bygdefolk – Kristian Aarvold Kolstad Gunnhild 1986
Nes kristlige ungdomsforening Kolstad Gunhild 1986
Sendstad teglverk Kolstad Gunhild 1986
Hvem var «ståterkongen»? Mellbye Jan E 1986
Møllergutten fra Furnes som ble brukseier og steinfabrikant på Nes Røhnebæk Nils 1986
Nordbygdens ungdomsforening Røhnebæk Trond 1986
Bidragsytere – Forfatterere-fotog rafer-tegnere                   NES OG HELGØYA 1977 – 1986 1986
Nes Kirke: Dikt A L 1987
Hilsen fra Formannen Berge Tschudi Kirsti 1987
Vis-Knut på våre trakter Hasle Lars 1987
Møte med bygdefolk – Jan E Mellbye Kolstad Gunhild 1987
Nes kommune, noen tilbakeblikk Kolstad Gunhild 1987
Enken og kallet Krohn Randi 1987
Jesuit-presten på Nes som bygde Baldisholkirken Krohn Randi 1987
Stavsjø Brenderi A/S Lundstein Ola 1987
En Hedmarksdronning fra yngre romertid Nybruget Per Oskar 1987
 De` gikk den tia å` Pedersen Peder 1987
Hovelsrud – et godt eksempel på storgårdens byggeskikk Pedersen Ragnar 1987
Fra de gamle protokoller Røhnebæk Trond 1987
Regnskap for Nes Historielag 1986 1987
Nes kommunes vemodsmuntre avskjedsfest 14 desember 19 63  Sang av Torbjørn Bakke Bakke Torbjørn 1988
Voldgiftsforretningen over Sameien Aasen kaldet i Næss Præstegjeld Bredvold Inga 1988
 Tur i Solbergåsen 2 pinsedag 1987 Finden Johanne 1988
Hilsen til hjembygden: Dikt Frøylund Klara 1988
Gamle og nye julesskikker Gihle Pål 1988
I kamp med Mjøsisen Grønvold 1928 Didrik 1988
 Møte med bygdefolk – Petra og Einar Bækkevold Hasle Lars 1988
Langs den gamle kongevei Knutsen Arnhild 1988
Storofsen i 1789 Kolstad Gunhild 1988
Øyinger i Amerika Kolstad Gunhild 1988
Da tyskera kom – Bok av E M Kristiansen Kristiansen Egil M 1988
Et 75-års minne Larsen Helga 1988
Ei 100 år gammel føderådskontrakt Røhnebæk Trond 1988
Helgøens Ungdomsforening Solheim Bjarne 1988
Follis fra Petrud Torp Kå  Hå 1988
Mormonere på Nes Tørudbakken Randi 1988
Nesdagene 1988 1988
Regnskap for Nes Historielag 1987 og 1988 1988
Nes kommunes vemodsmuntre avskjedsfest 14 desember 19 63  Sang av Torbjørn Bakke Bakke Torbjørn 1989
Tur i Solbergåsen 2 pinsedag 1987 Finden Johanne 1989
Hilsen til hjembygden: Dikt Frøylund Klara 1989
Gamle og nye julesskikker Gihle Pål 1989
Voldgiftsforretningen over Sameien Aasen kaldet i Næss Præstegjeld Gjestvang Mari 1989
I kamp med Mjøsisen Grønvold 1928 Didrik 1989
Møte med bygdefolk – Petra og Einar Bækkevold Hasle Lars 1989
Langs den gamle kongevei Knutsen Arnhild 1989
Storofsen i 1789 Kolstad Gunhild 1989
Øyinger i Amerika Kolstad Gunhild 1989
Da tyskera kom – Bok av E M Kristiansen Kristiansen Egil M 1989
Et 75-års minne Larsen Helga 1989
Ei 100 år gammel føderådskontrakt Røhnebæk Trond 1989
Helgøens Ungdomsforening Solheim Bjarne 1989
Follis fra Petrud Torp Kå  Hå 1989
Mormonere på Nes Tørudbakken Randi 1989
Nesdagene 1989 1989

TILBAKE TIL OVERSIKTEN