1977-1979

Artiklene i årbøkene 1977-1979                                                                                        TILBAKE

Tittel.                                                       Etternavn. Fornavn.           År. 
Arbeidslivet på Nes i 1860-årene Lund Andreas O 1977
Møte med bygdefolk – Gunda og Kristoffer Berger M H F 1977
Visetekst til Sundulykken i 1785 Michelsen Bachrud Carl 1977
Gaalaasfunnet, en kvinnegrav fra 400-tallet Nybruget Per O 1977
Nes-skolen i gamle dager Sandberg Elisabeth 1977
Ulykken i Sundet 1785 Sandberg Elisabeth 1977
Ødegårder på Nes Sandberg Per-Øivind 1977
Premie for flid og vinnskipelighet Sveen Kåre 1977
Gammel Tannlegeregning 1977
Nes Historielag 1977
Bygdeborgen på Trostberget Bækkelund Reidar 1978
Historien om ei vogge Enemo Egil 1978
Hvem var Sigvard, kalt Sles? Enemo Egil 1978
Fergesteder og handelsforbindelser i Nordbygda Kolstad Gunhild 1978
Barndomsminner fra Mellom-Kise Kongsrud Anna Marie 1978
Peder Balkes barndomserindringer Lange Marit 1978
Møte med bygdefolk- Johannes Kirkeby M H F 1978
Bekkekverner og merraflåeren fra Eik Paulsrud Geir 1978
En «penge-mager» på Nes i 1784 Sandberg Elisabeth 1978
I ferdsveien på 1600-tallet Sveen Kåre 1978
Jeg vil utsige gamle Gjerninger Enemo Egil 1979
Krohg  – maleri på Nes Enemo Egil 1979
Malkomp Enemo Egil 1979
Husstellundervisningen på Nes 1919 – 1951 Haug Håkon 1979
Kirkebrannen på Nes 1888 Haug Jan 1979
Lagsildfiske med Aslaug Lier Haug Jan 1979
Intervju med bygdebokredaktøren – Kåre Sveen Kolstad Gunhild 1979
Bardomsminner fra Mellom – Kise Kongsrud Marie 1979
Hans E Sterud forteller fra Storstilen M H F 1979
Lagsildfiske med Aslaug Lier Mostue Erik 1979
Auksjoner i Gamle dager Sandberg Elisabeth 1979
Fader Vår og mer til Sveen Kåre 1979
Hovinsholm og Helgøya Sørensen Steinar 1979
På gjengrodde stier Tørudbakken Randi 1979

TILBAKE TIL OVERSIKTEN