2000-2009

Artiklene i årbøkene 2000-2009                                                                                                  TILBAKE

Tittel.                                                       Etternavn. Fornavn.           År. 
Sang- og musikkbygda Nes jubilerer Jensen Leif 2001
Arbeiderbevegelsen på Nes i 1880-åra Kolstad Gunhild 2001
Kampen for videregående utdannelse for Nes-ungdom Kolstad Gunhild 2001
Minneord: Elisabeth Sandberg Kolstad Gunhild 2001
Peder Andersen Balke Kolstad Gunhild 2001
Poteten – Nordens drue – Om nesningenes brenneridrift Kolstad Gunhild 2001
Sang- og musikkbygda Nes jubilerer Kolstad Gunhild 2001
Nes Mellbye Johan E 2001
Nes hagelag 50 år Mellbye Berit 2001
Martin K Nordby – Tannlege Magne Nordby forteller om sin farfar Nordbye Martin K 2001
Isen på Mjøsa og Geitpåls drukning for |100 år sia Røhnebæk Trond 2001
Tast 1 -Tast 2-«, men det gjalt ikke for 100 år sia Røhnebæk Trond 2001
Femti år i tjeneste» – Nes  Røde Kors Hjelpekorps – 50 år Strøm Marianne 2001
En general – Dikt Torgerstuen Martin 2001
Til arbeiderstevnet på Gjøvik 14 juli 1889 Sang av Martin Torgerstuen Torgerstuen Martin 2001
Arbejdersang- Tilegnet stevnet på Gjøvik 8-9 desember 1888 2001
En tragisk ulykke på Mjøsisen i 1892 – To avisutklipp 2001
Lars Duenger – Et avisutklipp 2001
Min barndoms skole – Til Jon Angel Bakken på hans 80-årsdag, fra gammel elev 2001
Register til «Nes og Helgøya» 1977 – 2001 2001
Utvandring -Nes og Helgøya i bilder og historikk 2002
Nes Vaskeri – en historikk Baartvedt Jan 2003
Syketransport fra Helgøya i 1943 Fossum Solveig 2003
Revy og teatertradisjoner på Nes Hasle Lars 2003
Nes Sportsklubb – Turngruppa Kråkevik Ingrid 2003
Minner fra Nes Lillekjendlie Trygve 2003
Hemmat til Næs Riley Hugh 2003
Det var en gang en skole som het Hagelund Røhnebæk Nils 2003
En fjelltur – hundreårgammel stil av Ole Røhnebæk Røhnebæk Trond 2003
Møte med Eivind Ellingsen Røhnebæk Nils 2003
Valdriser på Øya Røhnebæk Trond 2003
Mjøsisen Syversen Terje 2003
Bærdyrking på Nes i gamle dager Thorsrud Johannes 2003
Historievandring på Helgøya 2003 Tørudbakken Randi 2003
Møte med Jan Mellbye Tørudbakken Randi 2003
Skolehagen på Helgøya Økseter Liv 2003
Fra Jupiter til Nes – Gustav Frødling på Tandem 1894 Akeleye Braastad O Henrik 2004
Bækkevold landbruksverksted Bækkevold Odd 2004
Reiser ut når tiden kommer» Hasle Lars 2004
Christian Lie – Norges første flyver Kjendlie Ole 2004
Floraen på Nes og Helgøya Often Anders 2004
Fredvang – en historikk Opsahl Baldishol Kristin 2004
Hvem laget murene? Del 1 om  handverkstradisjoner Røhnebæk Nils 2004
Kvinneskjebne i husmannskår Røhnebæk Trond 2004
Møte med Gunhild Kolstad Røhnebæk Nils 2004
Nes bygdebok fullført etter 74 år Røhnebæk Nils 2004
Odd Monsbakken har ennå ikke lagt bort murerskjea Røhnebæk Nils 2004
Seks redaktøaarer for Nes bygdebok – Hvem var de? Røhnebæk Nils 2004
Strandheim – fra pensjonat til campingplass Røhnebæk Nils 2004
Tingnes kulturhus åpnet Røhnebæk Nils 2004
I generalens fotspor – fra Sandvold til Flågen» Tørudbakken Randi 2004
Peder Balke 200 år  slik  vil Nes historielag hedre han Tørudbakken Randi 2004
Torberkulose under krigen Økseter Liv 2004
Reiser ut når tiden kommer» Aas Anne-Brit 2004
Nes Historielag 75 år Finden Johanne 2005
Seterminner fra Laulia 1927 – 1940 – fortalt av Laura Evensen Haugersveen Johs 2005
Møte med Limstua Husum Johannes 2005
Historielagets markvandring fra Gålås til Gamlegard den 5 juli Knutsen Signe 2005
Historien om Solbakken, Nesbygdas første gamlehjem Kolstad Gunhild 2005
Analyse av en tannlegeregning fra 1860 Nordbye Magne 2005
Reidar Hoel – et krigsminne Nordbye Magne 2005
Forvillede kulturplanter i floraen på Nes og Helgøya Often Anders 2005
 Da hedmarkingene dro til Røros og Sverige med korn Røhnebæk Ole Johannes 2005
 Wilhelm Engel Bredal Olssøn – 1905 generalen Røhnebæk Trond 2005
Aud Godager forteller fra sitt liv som  butikkekspeditrise Røhnebæk Nils 2005
Byggmestre, tømmrere og snekkere på Helgøya Røhnebæk Nils 2005
Hva skjedde på Nes i 1905 og 100 år senere Røhnebæk Nils 2005
Krestjan på brygga Røhnebæk Nils 2005
Kunnskap skal glede di sjel – Lærere på Helgøya før i tida Røhnebæk Trond 2005
Menn je minnes – Edvard Kjendlie og Karl Sund Røhnebæk Trond 2005
Dal Landhandel Sanner Terje 2005
Tømmerfløting i bunnefjorden – fortalt av Johan Skundberg Simensen Ole Johan 2005
Rettelse av navn i årboka fra 2004 2005
En flintpil fra Bronsealderen ved Hovinsholm Amundsen Hilde R 2006
Godt sagt – fynord fra Nesbygda Bakke Svein 2006
Harald Moen på torget i 74 sesonger Blystad Lene 2006
Orkideer på Nes Bruserud Asle 2006
Seterminner fra Laulia del 2 1940 – 1961 Evensen Laura 2006
100 år siden den første bilen kom til Nes Hasle Lars 2006
Meierihistorien på Nes endte med eventyret om Jarlsbergosten Hasle Lars 2006
Seterminner fra Laulia del 2 1940 – 1961 Haugersveen Johs 2006
Genralindens erindringer Hoel Louise 2006
Bernt Feier Høyberg Per Inge 2006
Formannen har ordet Knutsen Signe 2006
Slik opplevde jeg landpostbudtjenesten Knutsen Arne 2006
Orkideer på Nes Often Anders 2006
Byggmestre, tømmrere og snekkere på Nes 2 del Røhnebæk Nils 2006
Johan Bevolden – Mannen som utvidet Nesbygda Røhnebæk Nils 2006
Ole E Svartshoel – en markant nesning fra 1800-tallet Røhnebæk Trond 2006
Sverre og Aslaug Narmo- Askeladden fra Vang som fant prinsesse og livsoppgave på stavsjø Røhnebæk Nils 2006
Truls G Leer – lærer og kirkesanger på Helgøya Røhnebæk Trond 2006
Med Nordbygdens kvinneforening i over 140 år for misjonsaken Sendstad Sissel 2006
Julematen Simensen Ole Johan 2006
Erindringer om slekten min på Nes Sølvsberg Anne 2006
Grensetvist i Liåsen 1649 Torp Solveig A 2006
Utsyn mot de sju blåner- Historielagets vandring 2006 Torp Solveig A 2006
Slik opplevde jeg landpostbudtjenesten Tørudbakken Randi 2006
Godt sagt – fynord fra Nesbygda Aas Johannes 2006
Nyttårsball på Nes ungdomsskole 2006
I dag skal æille skaka hæinn Bakke Torbjørn 2007
Rødlista karplanter Bruserud Asle 2007
Nes båtforening Baartvedt Jahn 2007
Gamle orgel og harmonium på Nes og Helgøya Dragland Steinar 2007
Gamle orgel og harmonium på Nes og Helgøya Jensen Leif 2007
Rødlista karplanter Often Anders 2007
Velkomsttale ved åpningen av Nes-sundet bru Olssøn Nils 2007
Mjøsbruas far – Jens  M  Slotnæs Prytz Kåre 2007
Bygningshandverkere fra Stavsjø, Midtbygda og Vestfjerdingen Røhnebæk Nils 2007
Eline Presterud : Gakk inn! Røhnebæk Trond 2007
Hagbart Evensen Stav 1855 – 1934 En lærer av Guds nåde Røhnebæk Trond 2007
Magnhild Røhnebæk Trond 2007
Mjøskryssing før og nå – To viktige brujubileer Røhnebæk Nils 2007
Myrgård handel Røhnebæk Nils 2007
Møte med Lennart Mellbye Røhnebæk Nils 2007
Peder Wessel Kildal Sandberg Christian 2007
Tømmerhogging med forviklinger Simensen Ole Johan 2007
Brubygging med basarpenger Skjeseth Erik 2007
Rødlista karplanter Stabbetorp Odd 2007
Far min – ordfører og brubygger Teksum Reidar 2007
Historielagets sommertur 2007 Torp Solveig A 2007
Ord og uttrykk, brukt på øyen i gamleda`r Økseter Liv 2007
Register til «Nes og Helgøya» 1977 – 2006 2007
Historielagets sommervandring på Helgøya Amdal Torp Solveig 2008
Ugrasplanter på Nes Bruserud Asle 2008
Hvams Brænderi – Historien om Hasle Lars 2008
Jakt, fangst og fiske under Grefsheim Husum Johannes 2008
Om bygdekultur og bykultur Kyllingstad Røyne 2008
Helgøya Bondelag 50 år Larsen Lars 2008
Kise Forskningstasjon er historie Nes Arnfinn 2008
Ugrasplanter på Nes Often Anders 2008
Gravtale over Erich Olsen Nerlien d. 15. nov. 1830 Røhnebæk Nils 2008
Landhandlere på Helgøya Røhnebæk Nils 2008
Møte med Astrid Risting Huuse Røhnebæk Nils 2008
Lilly Teksum – husmorvikar i 32 år Røhnebæk Nils 2008
Nes barneskole åpnet til skolestart 2008 Røhnebæk Nils 2008
Nils Lothe – Møte med Røhnebæk Nils 2008
Om 100 år er allting glømt – Ulukker på Øya i eldre tid Røhnebæk Trond 2008
Oskar Røyse – bonde og allsidig handverker Røhnebæk Nils 2008
Prolog ved 50 års jubileet for Nes – sundet bru Røhnebæk Trond 2008
Da nesningene sendte egne grunnlovsforslag til Riksforsanlingen på Eidsvoll Sandberg Christian 2008
Grande – Historien om Schjerpen Solvor 2008
Meisbinding – Et utdøende handverk Simensen Ole Johan 2008
Midt i Mjøsa Simensen Marte 2008
Ugrasplanter på Nes Stabbetorp Odd 2008
Pilegrimsferder Ausdal Ragnhild 2009
Vannplanter Bruserud Asle 2009
En mislykket frier Chr og Eilif Sandberg 2009
Idrettshall på Nes – endelig Halvorsen Ove 2009
Nis & Akki, ja-menneskene i Møller Hasle Lars 2009
Paa isa paa Mjøsa Hasle Lars 2009
Fiskehistorier fra Mjøsen Jensen Leif 2009
Med damperen opover Mjøsa Jensen Leif 2009
Formannen har ordet Knutsen Signe 2009
Jan E Mellbye, minneord Knutsen Signe 2009
Åffer kæin dom itte kjøre om Tajet? Næsning 2009
Vannplanter Often Anders 2009
Lars Eriksen Enger Ore Tønnes 2009
Juleselskap på toten i gamle dager Rabe Jens 2009
Med damperen opover Mjøsa Rabe Jens 2009
 Hans Nilsen Hauge og Helgøya Røhnebæk Trond 2009
Gamle møteplasser i et lite øysamfund Røhnebæk Trond 2009
Svartmerra Røhnebæk Trond 2009
Tale over Halvor Hoel Sandberg Chr og Eilif 2009
Kristoffer Pedersen- Jemlieie fra Ottestad Schjøsby H P 2009
Dæhli skolekrets Sendstad Mauriz 2009
Laulivangen sæter Sendstad Mauriz 2009
Lensekarene i Nerlivika Simensen Ole Johan 2009
Rikstelefonkatalogen Sund Otto Fredrik 2009
Vandringsturen 20009 Torp Solveig A 2009

TILBAKE TIL OVERSIKTEN